คอมพิวเตอร์คือ

posted on 09 Aug 2009 19:02 by gook-kai

 

 

          เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษาและประมวลผลข้อมูลนั้นพร้อมทั้งมีการจัดทำรายงานข้อมูลให้อยู่ในรูปที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานและตัดสินใจในหน่วยงานได้

 


     

Comment

Comment:

Tweet

#1 By gook-kaii on 2009-08-09 19:14