ระบบสารสนเทศคือ

posted on 09 Aug 2009 19:21 by gook-kai

เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษาและประมวลผลข้อมูลนั้นพร้อมทั้งมีการจัดทำรายงานข้อมูลให้อยู่ในรูปที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานและตัดสินใจในหน่วยงานได้

Comment

Comment:

Tweet

เข้าใจง่ายจัง cry

#1 By Critical#Zeed on 2009-08-09 19:48